IDS České Budějovice 3.10.2020

03.10.2020 11:24

IDS České Budějovice 3.10.2020
Grand Ch. Multi.Ch. You Are Marylin Stříbrné přání – Merry
Ex.1*CAC * CAC ČMKU * CACIB* BOS *

*** NEW GRAND CHAMPION CZ ***
Big thanks judge ROBERT KUBEŠ